"Знанието само по себе си е сила" Френсис Бейкън

Най-голямото зло е невежеството.  Сократ

(No announcements have been posted yet.)