ЛИЦЕНЗ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към "ЗЕНИТ 94" ООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200312081 / 01. 11. 2003 г.


1

Последно модифициране: понеделник, 15 февруари 2021, 16:56